گزارش تصویری مراسم شب چهارم فاطمیه97 حاج محمد رضا بذری | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ