گزارش تصویری مراسم شب چهارم فاطمیه96 حاج محمد رضا بذری | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ