گزارش تصویری مراسم شب هفتم فاطمیه96 حاج سید مهدی میرداماد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ