گزارش تصویری مراسم شب ششم فاطمیه96 حاج مجتبی رمضانی | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ