گزارش تصویری مراسم شب سوم فاطمیه97 حاج سید مهدی میرداماد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ