گزارش تصویری مراسم شب سوم فاطمیه96 حاج محمد رضا بذری | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ