مراسم محرم 97 هیات بقیه الله میبد در مسجد امام شهیدیه | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ