مراسم شب هفتم فاطمیه 96 با مداحی حاج حاج سید مهدی میرداماد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ