مراسم شب سوم فاطمیه 97 با مداحی حاج حاج سید مهدی میرداماد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ