مراسم شب سوم فاطمیه 97 با سخنرانی حجه الاسلاماحمد نژاد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ