مراسم شب سوم فاطمیه 96 با سخنرانی حجه الاسلام ماندگاری | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ