مراسم شب دوم فاطمیه 96 با سخنرانی حجه الاسلام انگیسه | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ