مراسم شب اول فاطمیه 97 با سخنرانی حجه الاسلام احمد نژاد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ