مراسم دهه ی اول فاطمیه 96 در هیئت بقیه الله میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ