حاج سید مهدی میرداماد فاطمیه 96 هیئت بقیه الله میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ