جشن بزرگ زیر سایه خورشید با حضور خدام آستان قدس رضوی | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ