شب ششم محرم الحرام 1443

تصاویر مراسم

صوت های مراسم

سخنرانی حجت الاسلام انصاری

روضه
کربلایی رضا مختاری

زمینه:ماه تابان کربلا
کربلایی مرتضی کارگر

واحد سنگین:ای پسر برادرم
کربلایی مرتضی کارگر

واحد:از بس که شکستند تورا
کربلایی مرتضی کارگر

واحد: سر در هیئتا
کربلایی مرتضی کارگر

تک :ان تنکرونی
کربلایی مرتضی کارگر

شور:عزیزی حسن
کربلایی محمدرضا کارگر