شب دوم محرم الحرام 1443

تصاویر مراسم

صوت های مراسم

سخنرانی

روضه

زمینه: میوه دل رسول

واحد: السلام محرم الحرام

واحد سنگین: داره از محمل

تک: به زمین خشک کربلا

شور: مثل تار و پود بین پرچمت

افکار خود را به اشتراک گذارید