تیزر مراسم گرامیداشت و معرفی شهدا شهریور ماه محله شهیدیه

تیزر مراسم گرامیداشت و معرفی شهدا شهریور ماه محله شهیدیه (با این ستاره ها) هیئت بقیه الله(عج) شهرستان میبد پ.ایگاه علمی ب.سیج قمربنی هاشم(ع) کاری از تیم هنری یاس نیلی