مداحی جواد مقدم شعر خوانی شهریور ماه ۹۴

moghadam

هیئت بین الحرمین طهران کربلایی جواد مقدم شعر خوانی

ما که در سینه و دل خیمه طاها داریم – شهریور ۱۳۹۴