گزارش تصویری مراسم شب پنجم فاطمیه97 حاج محمد رضا بذری | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ